Mladí hasiči soutěží ve dvou věkových kategoriích bez rozdílu pohlaví. Mladší kategorie je pro děti do 11 let, starší do 15 let. Rozhodující je věk k 1. září roku, kdy začíná příslušná sezóna.

Pravidla hry Plamen

Uzlová štafeta

Závodí buď sedmičlenné družstvo jako štafeta nebo jednotlivci. K základním pěti uzlům známým ze závodu požárnické všestrannosti přitbývají lodní uzel vázaný na kolík a tesařský uzel vázaný lanem s volnýma oběma konci.

Běh na 60 m s překážkami

Jedná se o přebor jednotlivců, disciplína je nepovinná. Závodník nejprve překoná bariéru případně břevno, uchopí dvě hadice C, s nimi překoná kladinu, napojí hadice k rozdělovači, připojí proudnici a proběhne cílem. Odměnou dobrým účastníkům této disciplíny jsou odznaky výkonnostních tříd mladých hasičů.

Závod požárnické všestrannosti

Závodí pětičlenné hlídky. Na přibližně dvoukilometrové (mladší) nebo tříkilometrové (starší) trati označené fáborky je umístěno šest kontrolních stanovišť. První stanoviště je střelba ze vzduchovky na dřevěné špalíky, u mladších s oporou. Dalším stanovištěm je určování mapových značek a orientace mapy, u starších pak měření azimutu. Určování technických značek a vhodných hasebních látek. Uzlování. Základy první pomoci. A překonání vodorovného lana.

Štafeta požárních dvojic

Jednu štafetu provádí čtyři členové družstva a velitel, který může být společný pro dvě štafety. Obíhací meta je vzdálena 35 m od startu. Jako první obíhá metu velitel. Když doběhne zpět na start, vybíhá první dvojice, která rozvine hadici C s proudnicí, oběhne metu a vrací se ke startu. Po ní vybíhá druhá dvojice, jejímž úkolem je hadici opět sbalit do kotouče a donést ji za startovní čáru.

Štafeta CTIF

Závodí devět členů družstva. Dráha je 400 metrů dlouhá a má devět úseků s následujícími překážkami či úkoly: žebříková stěna, volný běžecký úsek, přenášení hadice v nosiči, volný běžecký úsek, podlezení latě vysoké 80 cm, přeskok latě vysoké 60 cm, přenášení hasicího přístroje, volný běžecký úsek, roztažení hadicového vedení (rozdělovač, 2 hadice C, proudnice).

Štafeta 4 x 60 m (zimní halové kvarteto)

Za družstvo startují dvě čtyřčlenné štafety. Každý úsek je dlouhý 60 m. Soutěžící v prvním překonává bariéru nebo břevno, ve druhém přenáší prázdný hasicí přístroj, ve třetím kladinu a ve čtvrtém zapojuje hadicové vedení tvořené rozdělovačem, dvěma hadicemi C a proudnicí. Bariéra vysoká 1,5 m na prvním úseku je určena pro chlapce ze starší kategorie, ostatní překonávají 80 cm břevno.

Požární útok CTIF

Účastní se 8 členů a velitel, jednotliví soutěžící jsou označeni číslem a mají pevně přidělené úkoly. Velitel překoná vodní příkop, bariéru, tunel a lavičku a dohlíží na provádění pokusu zbytkem družstva. Jedna čtveřice soutěžících roztahuje přes překážky hadicové vedení a poté váže uzle. Druhá čtveřice plní pomocí džberových stříkaček terče a poté přiřazuje technické prostředky. Pokus končí nástupem celého družstva na konci dráhy.

Požární útok

Požární útok provádí sedmičlenné družstvo. Úkolem je sestavení přívodního, dopravního a útočného vedení, kterým je dopravena voda od kádě až k terčům. Přívodní vedení je tvořeno sacím košem a dvěma savicemi. Od motorové stříkačky pokračuje dopravní vedení složené ze dvou hadic B a rozdělovače. Útočné vedení představují dva páry hadic C a dvě proudnice. Stříká se na plechovky nebo nástřikové terče. Kategorie mladších má dospělého strojníka a sešroubované savice.

Potřebujete hasiče? Volejte

150

O nás

Sbor dobrovolných hasičů z Bašky a Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Bašky.


SDH Baška
Baška 306, 739 01 Baška
731 414 489
sdh@hasici-baska.cz

 

Naši partneři

Za podporu Sboru dobrovolných hasičů z Bašky děkujem těmto partnerům.

Obec Baška
MSK
IPH
DEVA
Ferrit