Historie sboru

Baška měla již v druhé polovině 19. století ruční stříkačku. Voda se do ní nalévala ručně, vahadly se pak pumpovalo a jednou hadicí stříkalo. Jak to po takovém požáru vypadalo naznačuje skutečný zápis z obecního výboru Bašky z roku 1865, ve kterém se mimo jiné píše: "U Kaňoka (č.p. 27) hořelo a kdo pomáhal při ohni pumpovat nebo hasit a jiné retovat (zachránit), dostane za to v hospodě sklínku piva na obecní útraty".

V Bašce ani na konci 19. století neexistoval požární sbor, ale v místních železárnách byli hasiči. V roce 1890 je v hutích postavena hasičská zbrojnice a zakoupena hasičská stříkačka na koňský povoz. Sbor zaniká s ukončením provozu v bašťanských hutích (1909). Členové hasičského sboru se rozešli do různých okolních závodů, které již byly mimo obec. Tehdejší obecní výbor obce v Bašce měl snahu zachovat požární stříkačku pro obec. Píše proto žádost na ředitelství Báňské hutní společnosti do Vídně o její přenechání včetně hasičské výzbroje a zbrojnice v majetku obce Bašky. V žádosti bylo uváděno, že v obci bude založen hasičský sbor. Tento však založen nebyl, příčinou byl nezájem a I. světová válka.

Zápis ve staré pamětní knize Bašky uvádí, že 19. září 1920 vypukl velký požár v budově R. Tomáše, který zničil celou budovu a ve stejném zápise se uvádí, že téhož dne, tj. 19. září odpoledne byl v Bašce založen Sbor dobrovolných hasičů. Dá se předpokládat, že tomu tak skutečně bylo, ale že k oficiálnímu zaregistrování došlo až 17. dubna 1921, proto toto datum považujeme za oficiální datum založení sboru.

Jeho prvním starostou byl František Šigut a velitelem Leopold Mališ. Za částku 500 Kč ročně jim bylo pronajato skladiště firmy bratří Neumanů a v roce 1923 je jim stejnou firmou darován inventář. 29. června 1924 je dopravena první motorová stříkačka.

Hasicarna Baska 19457. 9. 1931 byla v Bašce dostavena hasičská zbrojnice, která stála naproti dnes již neexistujícího hostince U Blažka (Alfons Blažek) v místech dnešní autobusové zastávky  Baška, střed. Předsedou v té době byl rolník Jan Foldyna.

Citace Z pamětní knihy obce Bašky:

Poněvadž excentrická poloha hasičského skladiště
u Fy Cihelia nevyhovovala, postavil sbor dobrovolných hasičů svou vlastní zbrojnici. Potřený pozemek věnoval Alfonz Blažek, hostinský v Bašce. 1. července byla stavba zadána Janu Škubalovi v Bašce za obnos 7 600 Kč, tj. od základu veškerou práci nádenickou a zednickou. Antonín Bezděk, stavitel ve Frýdku, zapůjčil zcela bezplatně veškeré desky na stavbu a daroval „grošovné“. Postavení hasičského skladiště stálo celkem 38 700 Kč. Dovoz veškerého materiálu zajistili rolníci z Bašky naprosto zdarma. Při  osvobozovacích bojích v pátek 4. května roku 1945 byla zbrojnice vypálena a zcela zničena.
"

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         11. 8. 1946 byla pořádána slavnost položení základního kamene ke stavbě nové požární zbrojnice za účasti velkého počtu hasičstva z okresu Frýdek – Místek. Vesnice byla vyzdobena prapory, ráno byla mše svatá, potom svěcení a položení základního kamene. Odpoledně se konal průvod od nádraží na výletiště na hřišti na Pavelkovém, kde se za velké účasti veselilo až do pozdní noci. Stavbu zbrojnice vedl stavitel Pavel Poledník. Podle kroniky museli muži ve věku 18-60 let odpracovat na stavbě svoji pracovní povinnost tj. 20 hodin, která byla odhlasována MNV (Místní národní výbor). Jednalo se asi o 400 mužů. Ne všichni však pomohli. Nemalou měrou přispěla i firma Cihelia, která na zvláštní směně vyrobila 20 000 kusů cihel a darovala na hasičskou zbrojnici.

Nová hasičská zbrojnice byla postavena u školní zahrady. Slavnostní dokončení a předání veřejnosti proběhlo 17.  8. 1947 za cenu 1 mil. korun ve staré měně a v té době byl takový Hasičský dům v okolí pouze v Bašce.

Hasicarna Baska soucastnostPo válce je starostou Arnošt Kořený a velitelem Richard Janík. Je také zakoupena nová stříkačka za výhodnou cenu od Vítkovických železáren. V roce 1980 je zakoupeno nové požární auto Avie za 171 000 Kč a je vybaveno moderní stříkačkou. Bašťanští hasiči pomáhali velmi obětavě při hašení mnohých hořících domů, kromě jiných také když hořelo kino a hospoda u Blažka v roce 1973.

Kronika, kterou měl sbor velmi pečlivě vedenou a která byla jeho chloubou, museli hasiči v osmdesátých letech na požádání tehdejších představitelů Místního výboru národní fronty v Bašce zapůjčit na výstavu kronik do Ostravy. Bohužel, přes důrazné intervence a žádosti kronika nebyla navrácena. K dovršení smůly se veškeré zápisy ze schůzí, které byly uloženy u pana Šotkovského, zničily při velké povodni.

Potřebujete hasiče? Volejte

150

O nás

Sbor dobrovolných hasičů z Bašky a Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Bašky.


SDH Baška
Baška 306, 739 01 Baška
731 414 489
sdh@hasici-baska.cz

 

Naši partneři

Za podporu Sboru dobrovolných hasičů z Bašky děkujem těmto partnerům.

Obec Baška
MSK
IPH
DEVA
Ferrit