Požární útok

Požární útok provádí sedmičlenné družstvo. Úkolem je sestavení přívodního, dopravního a útočného vedení, kterým je dopravena voda od kádě až k terčům. Přívodní vedení je tvořeno sacím košem a dvěma savicemi. Od motorové stříkačky pokračuje dopravní vedení složené ze dvou hadic B a rozdělovače. Útočné vedení představují dva páry hadic C a dvě proudnice. Stříká se na plechovky nebo nástřikové terče. Kategorie mladších má dospělého strojníka a sešroubované savice.

Potřebujete hasiče? Volejte

150

O nás

Sbor dobrovolných hasičů z Bašky a Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Bašky.


SDH Baška
Baška 306, 739 01 Baška
731 414 489
sdh@hasici-baska.cz

 

Naši partneři

Za podporu Sboru dobrovolných hasičů z Bašky děkujem těmto partnerům.

Baska jen logo horz
MSK logo